Kännetecken: Vita framvingar med mer eller mindre tydlig brungrå stråk längs fram- och bakkant. 5 stora svarta prickar i 2 rader på framvingen plus ett par mindre på mellankroppen och flera längs ytterkanten.

Ethmia
terminella

Gråkantad sorgmal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Echium vulgare
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Sedellus har grå framvingar med svart fläck nära vingspetsen, medan terminella istället har vita framvingar med rad av svarta prickar längs bakre delen av ytterkanten.
Kännetecken: Grå framvingar med 3 längsgående rader av vardera ca 5 svarta prickar samt en svart fläck nära vingspetsen.

Yponomeuta
sedellus

Blyspinnmal

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 14-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hylotelephium telephium