Erebia ligea Skogsgräsfjäril

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkbruna vingar med tegelrätt tvärband som omsluter 3-4 ögonfläckar på framvingarna och 3 mindre på bakvingarna. Framvingarna lika på undersidan. Bakvingen har ett partiellt vitt tvärband från framkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 38-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Milium effusum, Poa
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ovansida: Skogsgräsfjäril har gulröda fält, medan gulringad har gula ringar runt ögonfläckarna. Undersida: Skogsfjäril har mer enfärgad bakvinge med distinkt partiellt vitt tvärband. Fältet runt ögonfläckarna på framvingen är mer rödaktigt hos skogsgräsfjäril.

Erebia embla Gulringad gräsfjäril

Alla foton
Kännetecken: Bruna vingar med gulringade ögonfläckar. 4 på framvingen, 2 översta har vit kärna och flyter ihop, och 4-5 små på bakvingen. Framvingens undersida lik men färre fläckar, bakvingen grå med mörkare inre del och vit fläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 43-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Deschampsia