Erebia embla Gulringad gräsfjäril

Alla foton
Kännetecken: Bruna vingar med gulringade ögonfläckar. 4 på framvingen, 2 översta har vit kärna och flyter ihop, och 4-5 små på bakvingen. Framvingens undersida lik men färre fläckar, bakvingen grå med mörkare inre del och vit fläck.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 43-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Deschampsia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ovansida: Fjällgräsfjäril har rödaktigt fält på framvingen och ingen ljus teckning på bakvingarna, gulringad gräsfjäril har större svarta fläckar inringade med gult. Undersida: Bakvingen hos fjällgräsfjäril är mer grå och har mörkt tvärband och framvingen har grå kant och saknar gula ringar runt ögonfläckarna.

Erebia pandrose Fjällgräsfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Mörkbruna vingar med rödaktigt tvärband på framvingen med 4 helsvarta ögonfläckar. Undersidan av gråspräcklig och som regel ett mörkare tvärband. Framvingens undersida har gråspräckliga kanter och brunröd kärna.
©
♀+♂
Vingbredd: 36-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca, Poa, Sesleria