Epinotia subocellana Mindre viderullvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre 1/3 av framvingen vit med svartgrå vattring och rent vitt tvärband mitt på vingen. Ytterdelen har silvergrå streck från framkanten och svarta mestadels längsgående fläckar. Orangebruna fläckar mot vingspetsen.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 10-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix aurita, Salix caprea
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Subocellana är ljusare i inre delen med distinkt mörk vattring och speciellt är fasciana mörk längs hela framkanten i inre delen. Den stora centrala ljusa fläcken från bakkanten är hos fasciana utåtriktad och når inte framkanten, medan den hos subocellana är i stort sett vinkelrät eller inåtriktad och når framkanten.

Pammene fasciana Ekollonsolvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Stor vit fläck från mitten på bakkanten som är utdragen mot framhörnet. Utanför denna finns svarta fläckar och längre ut spegel med flera svarta streck och som är kantad med blågrå fält. Varierande mängd rostbrunt i yttre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus