Epinotia solandriana Föränderlig rullvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Extremt variabel. En form har en stor triangulär ljus fläck mitt på bakkanten. En annan är ljus med utdragen mörkbrun fläck längs bakkanten med konkav begränsning i mitten. Vissa exemplar mycket diffust tecknade och andra vita.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus, Populus tremula, Prunus domestica, Rosa, Salix caprea
Arterna är: Lika
Skillnad: Grå former av solandriana påminner om griseana. Yttre begränsning av den stora bakkantsfläcken är hos griseana i princip vinkelrät som bakkanten, medan den hos dessa former av solandriana är riktad bakåt mot bakhörnet. Solandriana har också lite bredare och mer rundade framvingar.

Zeiraphera griseana Lärkträdsvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Gråbruna smala framvingar med stor triangulär fläck vid bakkanten halvvägs ut. Ofta utåtriktad ljus fläck vid framkanten som når bakkantsfläcken och ger ett skarpt vinklat tvärband. En del exemplar nästan helmörka.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Larix decidua, Picea, Pinus