Kännetecken: Extremt variabel. En form har en stor triangulär ljus fläck mitt på bakkanten. En annan är ljus med utdragen mörkbrun fläck längs bakkanten med konkav begränsning i mitten. Vissa exemplar mycket diffust tecknade och andra vita.

Epinotia
solandriana

Föränderlig rullvecklare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus, Populus tremula, Prunus domestica, Rosa, Salix caprea
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Former av solandriana med vit/ljus triangulär fläck vid bakkanten liknar brunnichana. Brunnichanas ljusa fläck är mer fyrkantig med en främre begränsning som är parallell med framkanten en liten bit. Brunnichana har i ofta en jordaktig rödbrun (umbra) ton på vingarna. Det finns vita exemplar med svarta fläckar hos båda arterna.
Kännetecken: Variabel. Gråbrun framvinge med 4-sidig stor vit eller gråvit fläck vid bakkanten mitt på vingen. Den vita fläcken har ofta svart begränsning, speciellt inåt. En del exemplar mer enfärgat grå med diffus fläck vid bakkanten och även vita finns.

Epinotia
brunnichana

Umbrarullvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus, Salix