Kännetecken: Genomskinliga vingar med gul ton. Mörka fläckar centralt på framvingen och mörk ytterdel av bakvingen. Bakkroppssegment med par av mörka fläckar som är triangulära för de första och sedan mer linjära efterhand.

Ephemera
vulgata

Sjösandslända

Alla foton
♀+♂
Framvingelängd: 14-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Glaucops har brun framkant på framvingen och fläckarna centralt är rödbruna, medan de hos vulgata är svarta och framkanten inte tydligt mörkare än resten av vingen. Bakkroppen skiljer sig tydligt åt i inre delen där vulgata har par av trianglar på segment 2-5 medan glaucops har par av korta böjda fläckar.
Kännetecken: Genomskinliga vingar med svagt gul ton. Framkant mörkbrun på framvingen och centralt tvärband av rödbruna fläckar. Bakkroppssegment 2-6 med par av korta böjda streck och 7-9 med dubbla par där yttre är större. Gröna ögon.

Ephemera
glaucops

  Alla foton
♀+♂
Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: