Kännetecken: Genomskinliga vingar med gul ton. Mörka fläckar centralt på framvingen och mörk ytterdel av bakvingen. Bakkroppssegment med par av mörka fläckar som är triangulära för de första och sedan mer linjära efterhand.

Ephemera
vulgata

Sjösandslända

Alla foton
♀+♂
Framvingelängd: 14-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lika
Skillnad: Skiljs enklast åt på teckningen på bakkroppen. Hos danica är 2-5 segmentet otecknat medan de hos vulgata har par av mörka trianglar. Ytterdelen av bakvingen är mörk hos vulgata vilket den inte är hos danica, men detta kan ibland vara svårt att avgöra.
Kännetecken: Genomskinliga vingar med svagt gul ton. Mörka fläckar centralt på framvingen. Bakkroppssegment 2-5 otecknade, 6-9 med par av längsgående streck och 7-9 med tvärgående mörkt band.

Ephemera
danica

Åsandslända

  Alla foton
♀+♂
Framvingelängd: 14-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: