Epermenia falciformis Rödgul strättemal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar. Snett mörkbrunt tvärband från bakkanten 1/3 ut till framkanten 2/3 ut. Svart tand på bakkanten 1/3 ut och en mindre 1/2 ut. Mörkt streck från ytterkanten mot centrum 3/4 ut. Krokformig vingspets
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: I slutet av det mörka strecket från ytterkanten har illigerella normalt en tydlig svart prick, vilken saknas eller är mindre tydlig hos falciformis. Falciformis ser också mörkare ut och är lite mer kontrastrikt tecknad med ljusare inre del av framvingen och ett tydligare mörkare tvärband från den inre av tänderna vid bakkanten snett ut mot yttre delen av framkanten. Exemplar som misstänks vara förmodat sällsynta falciformis måste samlas in för säker bestämning.

Epermenia illigerella Rödgul kirskålsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med 2 diffusa ljusare tvärband. Stor svart tand på bakkanten 1/3 ut och en mindre 1/2 ut. Mörka fransar med vitt fält och ett mörkt streck från ytterkanten mot centrum 3/4 ut. Krokformig vingspets
©
♀+♂
Vingbredd: 12-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium podagraria