Eilema complanum Mörkgrå lavspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Framvingarna smala blyglänsande med gul framkant som i stort sett är lika bred ända ut till vinghörnet. Bakvingarna ljust gula med grå skuggning vid framkanten. Mellan- och bakkropp blygrå. Vilar med vingarna tätt rullade kring kroppen.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 28-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: (Bara honan av depressum lik.) Complanum rullar vingarna vid vila och det gula i stort sett lika brett ända fram till vinghörnet.

Eilema depressum Mattgul lavspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Tydlig könsdimorfism. Jämförelsevis breda vingar med relativt rak ytterkant. Vingarna plant lagda över kroppen vid vila. Hanen har mattgrå framvingar med gul framkant. Honan har mörkgrå vingar med skarpt gulfärgad framkant.
©
♀+♂
Vingbredd: 28-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: