Drepana falcataria Ockragul sikelvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Ljust halmfärgade till mörkt bruna framvingar. Framhörnet utdraget i en tydlig spets. Stor blålila central punkt. Svart streck från framhörnet som delar sig och bildar två lätt vågiga mörka tvärlinjer. Mörka vågiga tvärlinjer i inre halvan.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 27-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula nana, Betula pubescens, Quercus robur, Salix
Arterna är: Lika
Skillnad: Mörka exemplar av falcataria påminner om curvatula, men falcatarias blålila fläck mitt på vingen är betydligt större än curvatulas. Den skarpa tvärlinjen från framhörnet har ett rakt förlopp hos curvatula, medan den hos falcataria är lätt vågig i bakre delen.

Drepana curvatula Brun sikelvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Bruna framvingar med lila ton. Framhörnet utdraget i en tydlig spets. Liten blålila central punkt. Svart streck från framhörnet som delar sig och bildar två mörka tvärlinjer med rakt förlopp. Tre mörka vågiga tvärlinjer i inre halvan.
©
♀+♂
Vingbredd: 28-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Quercus, Salix