Donacaula forficella Saxsävmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hanen har strågul framvinge med svart diskpunkt 2/3 ut och 2 prickar i bakre halvan, mörkt streck från vinghörnet bakåt och mörkt stråk längs framkanten. Hona större med spetsigare vinge och ytterkant konkav nära vinghörnet.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 21-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Glyceria maxima, Phragmites, Poa
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Forficella har mer eller mindre tydligt mörkt stråk längs framkanten och ett mörkt streck från framhörnet. Hanen av phragmitella har mycket rak framkant ut mot hörnet och honan t.o.m. svagt konkav, medan båda könen hos forficella har tydligt konvex framkant ut mot hörnet. Phragmitella vilar oftast med frambenen framåt och mer platt mot underlaget, medan forficella vilar med frambenen böjda och svagt bakåt eller rakt ut.

Chilo phragmitella Större vassmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Mycket långa framåtriktade palper. Hanen varierar i färg, oftast rikligt med svarta fjäll och har svagt utdraget framhörn. Honan större med brungula framvingar och framkanten svagt konkav nära framhörnet. Båda könen har mörk diskpunkt.
©
♀+♂
Vingbredd: 24-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Glyceria maxima, Phragmites australis