Delplanqueia inscriptella Förväxlat timjansmott

Alla foton
Kännetecken: Gulbruna smala framvingar med varierande mängd brunröd teckning. Längsgående stråk av svarta och vita fjäll. Vitt svängt tvärband 4/5 ut som är parallellt med ytterkanten och diffust 2/5 ut som ej når framkanten. Två svarta diskfläckar.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 18-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Två mycket närstående arter med mycket små skillnader i genitalierna och viss debatt huruvida de ska betraktas som två skilda arter. Utseendemässigt ska de med viss säkerhet kunna skiljas åt på det inre vita tvärbandet som når framkanten hos dilutella, men inte hos inscriptella samt att dilutella har ytterligare ett diffust vitt tvärband/fält nära vingroten. Bör samlas in för helt säker bestämning.

Delplanqueia dilutella Brunt timjansmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna smala framvingar med varierande mängd brunröd teckning. Längsgående stråk av svarta och vita fjäll. Vitt svängt tvärband 4/5 ut som är parallellt med ytterkanten och ett mer diffust 2/5 ut. Två svarta diskfläckar.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Polygala vulgaris, Thymus serpyllum