Cydia discretana Humlevecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med två böjda gulvita band från bakkanten halvvägs ut. 5 par av gulvita streck från framkanten i yttre delen. I bakre delen av ytterfältet finns gulbrunt fält med silvriga kanter och svarta streck. Ljus pannlugg.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 13-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Humulus lupulus
Arterna är: Lika
Skillnad: Dicretana har 4 par av vita streck från framkanten i yttre halvan och ett diffust par i inre halvan, medan pallifrontana har 3 par i yttre halvan (som ligger glesare jämfört med discretanas) och ett tydligt par i inre halvan. Discretana har gulbrun fläck i bakre delen av ytterfältet (spegel) med silvrig inre och yttre begränsning och flera svarta längsgående streck inuti.

Cydia pallifrontana Sötvedelsvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med två böjda gulvita band från bakkanten drygt halvvägs ut. 4 par av gulvita streck från framkanten i yttre delen och i bakre delen av ytterfältet finns ett silvrigt streck. Vit pannlugg.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus glycyphyllos