Kännetecken: Ögonen gröna, mellankroppen dunig och grön och bakkroppen metalliskt grön. Vit linje på S2. Gulaktiga vingbaser. Relativt korta bihang. Inget gult i ansiktet. Bara 1 tvärribba mellan vingtriangel och bakvingens bas. Flyger tidigt.

Cordulia
aenea

Guldtrollslända

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Kroppslängd: 47-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lika
Skillnad: Guldtrollslända har gulaktiga vingbaser, saknar gult i ansiktet och båda könen har korta och raka bihang, medan mindre glanstrollslända har gula fläckar på sidan av ansiktet, hanen har tånglika bihang och honan långa raka. Bakkroppen hos guldtrollslända är bredast vid S8, medan den hos mindre glanstrollslända är bredast vid S6-7. Honan av mindre glanstrollslända har smalare bakkropp jämfört med honan av guldtrollslända och har två par av gula fläckar på S2-3.
Kännetecken: Ögonen gröna eller bruna (honor), mellankroppen dunig och grön. Bakkroppen mörkt metalliskt grön. Gul linje mellan S2-3. Hanens bihang bildar en tång. Gult på sidan av ansiktet. Honan har 2 par av gula fläckar på S2-3.

Somatochlora
arctica

Mindre glanstrollslända

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Kroppslängd: 45-51 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: