Conwentzia pineticola

Alla foton
Kännetecken: Framvingarna har 1 tvärribba mellan radius och media. Bakvingarna mycket små och smala. Mörk kropp och huvud. Antenner mörkbruna med 30-36 segment.
 ©
♀+♂
Framvingelängd: 2,7-3,7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lika
Skillnad: Pineticola har mycket små och smala bakvingar och minst 30 antennsegment, medan pygmaes har normala bakvingar och högst 30 antennsegment.

Coniopteryx pygmaea

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingarna har 1 tvärribba mellan radius och media. Bakvingarna är något mindre och saknar förgrening på media. Mörkbrun mellankropp med mörka skulderfläckar. Brunröd bakkropp. Antenner mörkbruna med 22–30 segment.
©
♀+♂
Framvingelängd: 2,0-3,1 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: