Kännetecken: Hanen är blå och svart och har spjutspetsliknande svarta fläckar på S2 och S3. Honan har helt mörk ovansida på bakkroppen. Båda könen har breda skulderlinjer och grön underdel av ögonen.

Coenagrion
hastulatum

Spjutflickslända

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Kroppslängd: 31-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Hanar: Månflickslända har stora isolerade ljusa ögonfläckar och svart månskära på ovansidan av S2, medan spjutflickslända har smalare ögonfläckar som är förbundna med ljust streck och spjutspetsliknande svart teckning på S2 och S3. Honor: Månflickslända har ljus teckning på S8 med svart spets riktad mot mellankroppen, medan spjutflickslända har helt mörk ovansida på bakkroppen.
Kännetecken: Hanen är blå och svart och har svart månskära på ovansidan av S2 samt stora isolerade ögonfläckar. Honan har bakkropp med mörk ovansida, ljust på S8 med svart spets. Båda könen har breda skulderlinjer och grön underdel av ögonen.

Coenagrion
lunulatum

Månflickslända

♀/♂   Alla foton
♀+♂
Kroppslängd: 30-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: