Clostera pigra Pärlgrå högstjärt

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Violettgrå framvingar med tre ljusa tvärlinjer. Yttre tvärlinjen skapar vit fläck vid framkanten. Diffus stor rödbrun fläck innanför framhörnet. Mellankroppen har centralt rödbrunt band.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 22-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix aurita, Salix repens
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Curtula har mycket större rödbrun fläck och den inre tvärlinjen är rak.

Clostera curtula Rödgrå högstjärt

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Vitgrå framvingar med fin svart pudring, tre ljusa tvärlinjer och tydlig stor rödbrun fläck vid framhörnet. Mellankroppen har central rödbrun fläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 27-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix