Clepsis neglectana Smultronsvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med svagt nätmönster. Mörkbrunt centralt tvärband som viker av utåt mitt på vingen. Mörkare rotfält och svartbrun fläck vid bakkanten precis utanför detta. Fläck långt ut vid framkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria
Arterna är: Lika
Skillnad: Neclectana har en mörk fläck vid bakkanten i inre delen av framvingen, mörkare rotfält och det mörka bandet från framkanten är bredare i bakre delen och viker av mot ytterkanten.

Paramesia gnomana Blåbärsbredvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med smalt mörkbrunt tvärband från mitten av framkanten mot bakhörnet. Tvärbandet är distinkt i främre halvan, når inte bakkanten men går ibland ihop med fläck vid bakkanten. Mörk fläck vid framkanten långt ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Iris, Plantago, Stachys, Taraxacum, Vaccinium