Kännetecken: Gulbruna framvingar med två ljusa tvärband. Det inre 1/3 ut och ganska rakt, det yttre halvvägs ut vid framkanten och delar sig i två fingrar mot bakkanten. Ljust band från ytterkanten som delar sig i 3 fingrar mot framkanten.

Celypha
rivulana

Finmönstrad brokvecklare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 14-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Filipendula ulmaria, Fragaria, Galium, Genista tinctoria, Geum, Hieracium, Lotus, Medicago, Orchis, Plantago, Ribes, Rubus, Scabiosa, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Rivulana är större och har skarpare teckning. Speciellt bildar det yttre ljusa tvärbandet ett mycket tydligare y som ger distinkt mjukt trekantig fläck vid bakkanten. Den mörka fläcken närmast framhörnet är hos cespitana tydligt bredare än de två mörka fingrarna mot framkanten innanför denna, medan oftast de tre mörka fingrarna hos rivulana är i stort sett jämnbreda.
Kännetecken: Gulbruna framvingar med två ljusa tvärband. Det inre 1/3 ut och ganska rakt, det yttre halvvägs ut vid framkanten och delar sig i två diffusa fingrar mot bakkanten. Ljust band från ytterkanten som delar sig i 3 fingrar.

Celypha
cespitana

Timjangrundvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Armeria, Calluna, Fragaria, Limonium, Rosa, Thymus, Trifolium