Argyrotaenia ljungiana Tallmossebredvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Silvergrå framvingar med rödbruna fält i form av stort rotfält med ojämn begränsning, centralt tvärband som är bredast i bakre halvan och fläck lång ut vid framkanten som ofta har diffus fortsättning mot bakhörnet.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Erica, Malus, Myrica gale, Vaccinium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Schulziana är större och brokigare tecknad med fler vita tvärlinjer och ett stort antal dubbla vita streck vid framkanten

Phiaris schulziana Ljungbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Rödbruna eller orangebruna framvingar med flera vita tvärlinjer som ofta har blygrå centrumlinje. Karakteristisk stor vit fläck strax utanför mitten på framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Vaccinium uliginosum