Kännetecken: Hanens framvingar gulbruna med purpurton i den inre delen. Mörkbrunt fält från bakkanten längst in och diffust centralt brunt tvärband. Honan brun med fin nätteckning. Båda könen är klockformade vid vila.

Archips
podanus

Fruktträdssommarvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 18-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Humulus lupulus, Malus, Prunus cerasus, Ribes nigrum, Rosa, Rubus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Podana är ännu tydligare klockformad vid vila. Betulana saknar gult på bakvingarna som istället är vita i främre delen. Hanen av podana är mörk och purpurtonad i inre halvan av vingen, medan betulana har samma grundfärg på hela framvingen. Honan av podana är mörkare och rödare tecknad jämfört med honan av betulana.
Kännetecken: Hanens framvingar gulbruna. Mörkbrunt fält från bakkanten längst in och diffust centralt brunt tvärband och ofta gråa fält i det brun. Honan gulbrun med svagare teckning. Båda könen har tunna mörka tvärlinjer.

Archips
betulanus

Porssommarvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 18-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Crataegus, Populus, Prunus, Pyrus, Quercus, Salix, Tilia