Aphomia sociella Humlemott

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Variabel. Honan har gråbruna framvingar som ofta är gröna längs fram- och ytterkant, två taggiga tvärband och svart prick mitt mellan dessa. Hanen ljusare i inre delen och har 3-4 svarta fläckar strax innanför framkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 18-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Mellonella har ett tvärband av svarta streck i yttre delen av vingen, medan honan av sociella har stor svart prick mitt på vingen och hanen har längsgående svarta streck nära framkanten. Mellonella vilar med vingarna taklikt över kroppen och påminner om ett litet nattfly, medan sociella vilar med dem plant mot underlaget eller rullat runt kroppen.

Galleria mellonella Större vaxmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gulbruna framvingar med ett ljusare och gråare stråk från vingbasen till bakhörnet. Svarta streck bildar diffust tvärband 3/4 ut. Varierande mängd svart fläckar i bakre delen av vingen. Främst knutna till bikupor.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: