Aphomia sociella Humlemott

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Variabel. Honan har gråbruna framvingar som ofta är gröna längs fram- och ytterkant, två taggiga tvärband och svart prick mitt mellan dessa. Hanen ljusare i inre delen och har 3-4 svarta fläckar strax innanför framkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 18-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lika
Skillnad: Honan av sociella påminner om zelleri. Zelleri har dock två ganska jämnstora svarta prickar mitt på vingen, medan sociella har en stor och en betydligt mindre. Zelleri har smalare framvinge jämfört med honan av sociella och i regel har den vingarna rullade runt kroppen i vila, medan de hos sociella är mer plant.

Aphomia zelleri Sandflymott

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gulbruna framvingar som ibland är mörkare och/eller har röd ton, speciellt längs framkanten. Två stora svarta prickar mitt på vingen i ett längsgående ljust stråk.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ammophila