Kännetecken: Brunröda framvingar med gråvitt och svart stråk längs framkanten och gråvit vingbas. Diffus svart fläck i främre delen och vit fläck innanför denna. Vit prick centralt halvvägs ut och 2 svarta prickar 1/3 ut.

Agonopterix
purpurea

Mindre morotsplattmal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum temulum, Daucus carota, Torilis japonica
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Purpurea är mindre, har tydligare begränsad ljusare del i inre och främre delen av framvingen och en svart fläck halvvägs ut i främre delen. Hypericella har spridda orange fjäll och mer vit teckning, speciellt ett diffust tvärband i yttre delen.
Kännetecken: Gråbruna framvingar med rikligt med orange fjäll. Vitt stråk längs framkanten och vit fläck centralt som ibland bildar diffust tvärband. Diffust vitt tvärband 4/5 ut. Huvudet gråvitt.

Agonopterix
hypericella

Prydlig johannesplattmal

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 15-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hypericum