Kännetecken: Ljust brungula framvingar med två parallell rödbruna tvärband. Båda startar vid bakkanten och är brutna och vinklade nära framkanten.

Aethes
smeathmanniana

Fältblomvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Anthemis arvensis, Asteraceae, Centaurea nigra, Lactuca
Arterna är: Lika
Skillnad: Kindermanniana har normalt mycket mer mörk teckning med ett inre brutet tvärband nära roten och ett från framkanten mot bakhörnet. Mörka exemplar av smeathmanniana kan dock vara mycket lika ljusa exemplar av kindermanniana. Det centrala tvärbandet är normalt bredare och inte lika mycket brutet hos kindermanniana.
Kännetecken: Silvervita framvingar med 3 bruna tvärband där det centrala är mörkare och både det och det inre är brutna och vinklade nära framkanten. Det yttre ibland ofullständigt. Stor brun fläck vid bakkanten mellan de yttre tvärbanden.

Aethes
kindermanniana

Fältmalörtsblomvecklare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Chrysanthemum