Kännetecken: Brun med gulbruna vingar. Två gröna eller gulaktiga band på sidan av mellankroppen. Blå eller gulaktiga fläckar längs sidan av bakkroppen.

Aeshna
grandis

Brun mosaikslända

Alla foton
♀+♂
Kroppslängd: 70-77 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Kilfläckslända har genomskinliga vingar, gröna ögon och gul kil på S2, medan brun mosaikslända har gulbruna vingar, bruna ögon som ibland är delvis blå och har blå eller gulaktiga fläckar längs sidan av bakkroppen.
Kännetecken: Enhetligt gulbrun med gröna ögon. Karakteristisk gul kil påS2. Huvudet ljust brungult utan tydlig teckning. Två ljusa band på sidan av mellankroppen.

Aeshna
isoceles

Kilfläckslända

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Kroppslängd: 62-67 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: