Acronicta megacephala Storhövdat aftonfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråsvarta framvingar som är breda och rundade. Vit teckning som består av rund oval, stor vit fläck utanför njurfläcken och vit vågig tvärlinje utanför njurfläcken som avslutas med måsvingar vid bakkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 35-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Populus, Salix
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Rumicis är mindre med kortare vingar. Den vita fläcken 2/3 ut vid bakkanten är klarare vit hos rumicis och den har också ett brutet vitt tvärband längs ytterkanten och är allmänt mer distinkt tecknad. Rumicis har ett ljusare lite utåtriktad band från framkanten förbi ovalen, medan ett eventuellt ljust stråk vid ovalen hos megacephala går mer rakt mot bakkanten. Megacephala har ett distinkt ljust fält utanför njurfläcken som begränsas utåt av den svarta tvärlinjen.

Acronicta rumicis Syraftonfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkgrå framvingar, ibland med antydan till grön ton. Varierande mängd vit pudring som ibland saknas helt. Vit fläck vid bakkanten ca 2/3 ut som ser ut som en eller två måsvingar. Bruten men tydlig vit tvärlinje nära ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Crataegus, Humulus, Plantago, Polygonum, Rubus, Rumex, Salix, Urtica