Acossus terebra Mindre träfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Stor och kraftig med silvergrå framvingar mer rikligt med svarta tvärstreck som ser ut som sprickor i bark. Gråmelerad mellankropp med vitt band bak.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 55-70 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula
Arterna är: Lika
Skillnad: Terebra har gråmelerad mellankropp med tydligt vitt rundad band längs bakkanten, cossus har mörkare mer jämnfärgad mellankropp med tydlig och väl avgränsad ljus halskrage och om det finns vitt band i bakkanten är det inte lika långt och rundat som hos terebra. Framvingarna är ljusare i yttre halvan hos terebra, medan det snarare är tvärtom hos cossus.

Cossus cossus Större träfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Stor och kraftig med silvergrå framvingar med rikligt med svarta tvärstreck som ser ut som sprickor i bark. Mörk mellankropp med ljus halskrage. Den stora karakteristiska larven ses oftare än vuxna fjärilar.
©
♀+♂
Vingbredd: 65-96 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fraxinus, Malus, Populus tremula, Prunus, Quercus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus