Kännetecken: Extremt variabel. Framkanten svagt konkav mitt på och lätt fransig. En variant har längsgående teckning med ljust antingen i främre eller bakre halvan, en har ett ljusare tvärband 1/5 ut från framkanten, en är helmörk med ljust huvud etc.

Acleris
hastiana

Videvårvecklare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 17-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus, Salix aurita, Salix repens
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Former av hastiana med ljust tvärband i inre halvan kan påminna om arcticana som dock är murrigare i teckningen och har ett rundare framhörn medan det hos hastiana är lite utdraget i en spets.
Kännetecken: Variabel. Grå framvingar med brett ljusare tvärband i inre halvan. Oregelbundna ljusa fläckar i yttre delen av vingen och svarta tvärgående streck, En form har långt rödbrunt längsgående stråk mitt i vingen.På myrar.

Acleris
arcticana

Arktisk vårvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 13-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix glauca