Acanthopsyche atra Ljungsäckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hane: Svartgrå framvinge med glesa hårlika fjäll, tätare längs fram- och ytterkant. Kroppen med långa svarta hår. Antenn med långa kamtänder. Hona: Masklik, 9-12 mm, tillbakabildade ben och antenner, kroppen gulaktig.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Poaceae
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Hane: Atra är i snitt mindre, har kraftigare kropp, har fler antennsegment (minst 28 jämfört med högst 22), har tätare fjäll längs fram- och ytterkant och har putssporre på framskenbernet. Hona: Fusca är mindre, har tvårfärgat puppskal (ljusare ändar), och benen saknas helt, medan atra har benen synliga som små stumpar. Säck: Fusca har oregelbundet fästade växtfragment, medan de är mest längsgående hos atra.

Sterrhopterix fusca Gråhårig säckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hane: Mörkgrå framvinge med glesa hårlika fjäll som gör den lite genomskinlig. Bakkroppen smal med grå hår. Antenn kort med långa kamtänder. Hona: Masklik, 5-7 mm, inga ben och antenner, kroppen gulaktig, analull rödaktig.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Crataegus, Erica, Quercus, Salix