Zygaenoidea Bastardsvärmare

2 Familjer, totalt 9 arter Fotoöversikt Detaljer
Nio arter i två familjer som skiljer sig mycket åt både vad gäller yttre utseende och vanor. Snigelspinnarna innehåller två små nattaktiva gulbruna arter som håller till i ädellövskog. Bastardsvärmarna innehåller sju arter med metallglänsande framvingar som är antingen helgröna eller mörkgrå med knallröd teckning. Dessa är dagaktiva och knutna till blomsterrik öppen mark.
Limacodidae
Snigelspinnare
Zygaenidae
Bastardsvärmare
Vingbredd: 14-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Astragalus, Carex, Carpinus, Empetrum, Eryngium, Fagus, Helianthemum, Hippocrepis, Lathyrus pratensis, Lathyrus vernus, Lotus corniculatus, Onobrychis viciifolia, Oxytropis pilosa, Pimpinella saxifraga, Plantago, Polygonum, Quercus, Rumex, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Salix, Saxifraga, Thymus, Tilia, Trifolium, Trifolium pratense, Vaccinium uliginosum, Vicia, Vicia cracca