Zygaena Bastardsvärmare

6 Arter Detaljer
Sex karakteristiska dagaktiva arter med mörkgrå lite genomskinliga framvingar med klarröda fläckar eller stråk. Antennerna är svarta och typiska med klubbformad spets. Normaltecknade exemplar kan identifieras på en kombination av den röda teckningen och storleken, men notera att det inte är helt ovanligt med exemplar med extra rött som kan göra bestämningen vansklig. Den enda andra art som har samma färgmönster är Karminspinnare som är en större och kraftigare art med annorlunda röd teckning.
Zygaena minos
Klubbsprötad bastardsvärmare
Zygaena exulans
Fjällbastardsvärmare
Zygaena osterodensis
Smalsprötad bastardsvärmare
Zygaena viciae
Mindre bastardsvärmare
Zygaena filipendulae
Sexfläckig bastardsvärmare
Zygaena lonicerae
Bredbrämad bastardsvärmare
Vingbredd: 22-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus, Carex, Empetrum, Eryngium, Helianthemum, Hippocrepis, Lathyrus pratensis, Lathyrus vernus, Lotus corniculatus, Onobrychis viciifolia, Oxytropis pilosa, Pimpinella saxifraga, Plantago, Polygonum, Rumex, Salix, Saxifraga, Thymus, Trifolium, Trifolium pratense, Vaccinium uliginosum, Vicia, Vicia cracca