Zeuzera Träfjärilar

1 Arter Detaljer
En omisskännelig art. Halvgenomskinliga vita fram- och bakvingar med rikligt med svarta fläckar. Vit mellankropp med 6 blåsvarta fläckar i två rader.
Zeuzera pyrina
Blåfläckig träfjäril
Vingbredd: 35-78 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Alnus, Corylus, Crataegus, Fagus, Fraxinus, Malus, Prunus avium, Prunus domestica, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Sorbus