Ypsolophidae Höstmalar

2 Underfamiljer, totalt 18 arter Fotoöversikt Detaljer
Arton arter i två mycket distinkta underfamlijer. Gemensamt för båda är en tofs på labialpalperna ger ger en karakteristisk lurvig "nos". I övrigt skiljer sig underfamiljerna mycket i utseende. Ypsolophinae har antennerna framåtriktade vid vila och oftast tydligt bandade i svart och vitt. Vilar dessutom i regel med huvudet mot underlaget och bakdelen rest. Flera av arterna har vingspetsen utdragen i tydlig ofta böjd spets. Ochsenheimeriinae har framvingar med bruna grova ofta resta fjäll i olika nyanser och flyger främst på dagen i högt gräs.
Ypsolophinae
Höstmalar
Vingbredd: 9-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Alnus, Alopecurus, Betula, Bromus, Carpinus betulus, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus, Dactylis, Elytrigia, Euonymus europaeus, Fagus sylvatica, Lolium, Lonicera, Malus, Poa, Prunus, Prunus spinosa, Quercus, Secale, Triticum, Ulmus