Ypsolopha Höstmalar

14 Arter Detaljer
Fjorton arter som flyger på sensommar och höst och ett par övervintrande arter återigen på våren. En tofs på andra segmentet på labialpalperna ger ger en karakteristisk lurvig "nos" som hos arter i Crambus, men arterna i Ypsolopha har tredje segmentet riktat rakt uppåt så det sticker ofta upp genom tofsen. Antennerna framåtriktade vid vila och oftast tydligt bandade i svart och vitt. Flera av arterna har vingspetsen utdragen i tydlig ofta böjd spets.
Ypsolopha mucronella
Benvedshöstmal
Ypsolopha nemorella
Ljusgul trymal
Ypsolopha dentella
Näbbtrymal
Ypsolopha asperella
Apelhöstmal
Ypsolopha scabrella
Hagtornshöstmal
Ypsolopha horridella
Slånhöstmal
Ypsolopha lucella
Jungfruhöstmal
Ypsolopha alpella
Bergekshöstmal
Ypsolopha sylvella
Skogsekshöstmal
Ypsolopha parenthesella
Vitstreckad höstmal
Ypsolopha ustella
Föränderlig höstmal
Ypsolopha sequella
Lönnhöstmal
Ypsolopha vittella
Almhöstmal
Vingbredd: 13-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Alnus, Betula, Carpinus betulus, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus, Euonymus europaeus, Fagus sylvatica, Lonicera, Malus, Prunus, Prunus spinosa, Quercus, Ulmus