Xestia Jordflyn

24 Arter Välj sida: Fotoöversikt Detaljer
Tjugofyra arter där ungefär hälften är relativt små grå arter som är knutna till Norrland, både fjällarter och barrskogsarter. Den andra halvan är större arter med grå eller bruna framvingar. Innehåller några av de vanligaste nattflyna.
Xestia lyngei
Fjällhedsfly
Xestia quieta
Spensligt hedfly
Xestia borealis
Tajgafjällfly
Xestia laetabilis
Högnordiskt fjällfly
Xestia distensa
Östligt fjällfly
Xestia gelida
Fjällskogsfly
Xestia sincera
Urskogsfly
Xestia rhaetica
Gråpudrat skogsfly
Xestia baltica
Baltiskt skogsfly
Xestia arctica
Arktiskt fjällfly
Xestia alpicola
Rödfläckigt jordfly
Xestia lorezi
Högfjällsfly
Xestia atrata
Bredvingat skogsfly
Xestia tecta
Rödbrunt fjällfly
Xestia c-nigrum
C-tecknat jordfly
Xestia ditrapezium
Trapetsjordfly
Xestia triangulum
Gråhalsat jordfly
Xestia ashworthii
Blågrått jordfly
Vingbredd: 25-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Arctostaphylos uva, Betula, Betula nana, Calluna vulgaris, Elymus, Empetrum nigrum, Epilobium angustifolium, Erica, Galium saxatile, Galium verum, Genista, Hieracium, Lamium, Picea abies, Plantago, Plantago lanceolata, Poa, Primula, Prunus, Pulmonaria, Rubus, Rubus idaeus, Rumex, Salix, Scilla, Scrophularia, Senecio, Solidago, Stellaria, Stellaria media, Taraxacum, Trifolium, Urtica, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Viola