Tischerioidea Luggmalar

1 Familjer, totalt 6 arter Fotoöversikt Detaljer
Sex små arter utan teckning på framvingarna. Arterna i Tischeria är brungula, liksom en av arterna i Coptotriche, medan övriga tre arter är mycket lika med gråbruna framvingar. Skiljs från andra enfärgade arter på den för familjen karakteristiska långa luggen. Vilar med framkroppen rest från underlaget och påminner då lite om styltmalar. Larverna gör karakteristiska fläckminor utan exkrementer inuti minorna och förpuppas i minorna.
Tischeriidae
Luggmalar
Vingbredd: 5-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrimonia, Prunus spinosa, Quercus petraea, Quercus robur, Quercus rubra, Rosa, Rubus caesius, Rubus fruticosus, Rubus idaeus