Sympecma

2 Arter Detaljer
Två arter med mörkbrun ovansida och ljusare brungrå undersida. Mörkare med tiden. Vingmärken långa och ljusbruna. Vingarna hålls alla på samma sida av bakkroppen vid vila. Enda arterna i Sverige som övervintrar som fullvuxna och kan ses som vuxna under hela året. Arterna skiljs främst åt på skillnader i teckningen på mellankroppen.
Sympecma fusca
Vinterflickslända
Sympecma paedisca
Sibirisk vinterflickslända
Kroppslängd: 34-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: