Stigmella Dvärgmalar

62 Arter Välj sida: Fotoöversikt Detaljer
Sextioen mycket till extremt små arter. Vingarna är mörka och ofta glansiga och många av arterna har ett ljust silvrigt eller guldaktigt tvärband medan andra är helt utan teckning. Många av arterna kräver bra foton på fräscha individer för bestämning och en del arter är omöjliga att bestämma utan kontroll av genitalier. Liksom alla dvärgmalar har de en yvig kalufs och karakteristiska ljusa ögonlock som är utvidgningar på antennerna. Karakteristiskt för arterna i Nepticulini är att de har en tvådelad krage av ganska breda fjäll. Alla arter minerar och de flesta gör en gångmina i löv.
Stigmella lapponica
Grå björkdvärgmal
Stigmella confusella
Brun björkdvärgmal
Stigmella freyella
Åkervindedvärgmal
Stigmella tiliae
Linddvärgmal
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella nivenburgensis
Vitpilsdvärgmal
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella glutinosae
Vitkragad aldvärgmal
Stigmella alnetella
Svartkragad aldvärgmal
Stigmella microtheriella
Jungfrudvärgmal
Stigmella prunetorum
Spiraldvärgmal
Stigmella aceris
Skogslönnsdvärgmal
Stigmella malella
Bandad apeldvärgmal
Stigmella catharticella
Vägtornsdvärgmal
Stigmella anomalella
Nypondvärgmal
Stigmella centifoliella
Bandad rosendvärgmal
Stigmella ulmivora
Skogsalmsdvärgmal