Fyra arter med bruna framvingar. De skiljer sig från florsländorna på att ribborna i costalfältet är oförgrenade, medan de är flitigt förgrenade hos florsländorna. Påminner en aning om sävsländorna också, men har mycket fler ribbor i framvingarna och speciellt flitigt förgrenade ut mot ytter- och bakkant. Det finns en allmän art (nigra) och tre som är mer eller mindre sällsynta. De skiljs relativt enkelt åt på antennernas utseende och färg på kropp och framvingar.

Sisyridae
Svampdjurssländor

1 Genus, totalt 4 arter
Fotoöversikt Detaljer

Framvingelängd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: