Sideridis Lundflyn

3 Arter Detaljer
Tre olika, medelstora och tämligen karakteristiska arter, men alla kan förväxlas med andra nattflyn.
Sideridis turbida
Vitpunkterat lundfly
Sideridis reticulata
Vitribbat lundfly
Sideridis rivularis
Violettrött nejlikfly
Vingbredd: 27-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Cakile, Caryophyllaceae, Dianthus, Euphorbia, Lychnis, Plantago lanceolata, Polygonum aviculare, Saponaria officinalis, Silene, Spergularia rubra, Taraxacum