Semidalis

1 Arter Detaljer
En art som karakteriseras av kombinationen att bakvingarna har förgrening på media och att tvärribban mellan media och Cu1 ligger utanför medias förgrening på både bak- och framvingar. Brunt huvud, mörkare mellankropp och ljus bakkropp. Antenner bruna.
Framvingelängd: 2,1-3,9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: