Scythris Fältmalar

15 Arter Detaljer
Små till medelstora fjärilar med spetsiga framvingar med brun eller svart grundfärg. De är till största delen dagaktiva. Huvudet är platt och kallades förr korthuvudmalar. Palperna normalt ganska långa och uppåtriktade. Många av arterna har vita fjäll på framvingarna som ibland ger arttypisk teckning. De flesta arter kan vara i princip utan teckning, Några arter är alltid utan teckning och kan bara bestämmas genom genitalierna. Generellt bör man alltid samla in beläggsexemplar. Hanarna har särpräglade och varierande genitalier och kan ofta identifieras genom att borsta bort analtofsen. Larverna lever i ett spinn från basen av värdväxten men är svåra att hitta. De flesta arter kommer sällan till ljus och hittas oftast genom håvning i vegetation i öppen mark.
Scythris productella
Havstrandsfältmal
Scythris fuscoaenea
Solvändefältmal
Scythris picaepennis
Ögonbrynsfältmal
Scythris disparella
Svart ängsfältmal
Scythris laminella
Gråfibblefältmal
Scythris knochella
Arvfältmal
Scythris limbella
Mållefältmal
Scythris noricella
Grå mjölkefältmal
Scythris inspersella
Svart mjölkefältmal
Scythris empetrella
Kråkrisfältmal
Scythris siccella
Sandfältmal
Scythris cicadella
Knavelfältmal
Scythris crypta
Ginstfältmal
Scythris fuscopterella
Nordlig fältmal
Vingbredd: 8-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis vulneraria, Armeria maritima, Atriplex, Calluna, Cerastium, Chenopodium, Empetrum nigrum, Epilobium angustifolium, Erica, Genista, Helianthemum, Helianthemum nummularium, Hieracium, Hippophaë, Lotus corniculatus, Origanum vulgare, Plantago, Rumex acetosella, Scabiosa columbaria, Scleranthus annuus, Scleranthus perennis, Succisa pratensis, Thymus