Scythrididae Fältmalar

1 Genus, totalt 15 arter Fotoöversikt Detaljer
Små till medelstora fjärilar med spetsiga framvingar med brun eller svart grundfärg. De är till största delen dagaktiva. Huvudet är platt och kallades förr korthuvudmalar. Palperna normalt ganska långa och uppåtriktade. Många av arterna har vita fjäll på framvingarna som ibland ger arttypisk teckning. De flesta arter kan vara i princip utan teckning, Några arter är alltid utan teckning och kan bara bestämmas genom genitalierna. Generellt bör man alltid samla in beläggsexemplar. Hanarna har särpräglade och varierande genitalier och kan ofta identifieras genom att borsta bort analtofsen. Larverna lever i ett spinn från basen av värdväxten men är svåra att hitta. De flesta arter kommer sällan till ljus och hittas oftast genom håvning i vegetation i öppen mark.
Scythris
Fältmalar
Vingbredd: 8-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis vulneraria, Armeria maritima, Atriplex, Calluna, Cerastium, Chenopodium, Empetrum nigrum, Epilobium angustifolium, Erica, Genista, Helianthemum, Helianthemum nummularium, Hieracium, Hippophaë, Lotus corniculatus, Origanum vulgare, Plantago, Rumex acetosella, Scabiosa columbaria, Scleranthus annuus, Scleranthus perennis, Succisa pratensis, Thymus