Scoparia Ugglemott

6 Arter Detaljer
Sex arter med vitgrå framvingar med mörkare pudring, två vita tvärlinjer och mellan dessa en svart och brun diskfläck samt innanför denna två svarta och/eller bruna fläckar. Försiktighet krävs, men med fräscha exemplar går det i regel att bestämma dem. Alla har diskpunkt i form av mer eller mindre brun 8 med svart X. Notera skillnader både i teckning och vingform. Ambigualis är en mycket allmän art som utmärker sig bl.a. med att vara den som startar flyga tidigast på året. Arterna i släktet Eudonia är också liknande, men dessa har normalt en ren gråskala utan brunt.
Scoparia subfusca
Hästhovsugglemott
Scoparia basistrigalis
Ekskogsugglemott
Scoparia ambigualis
Föränderligt ugglemott
Scoparia ancipitella
Askgrått ugglemott
Scoparia conicella
Bokskogsugglemott
Scoparia pyralella
Skarptecknat ugglemott
Vingbredd: 15-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picris hieracioides, Senecio jacobaea, Tussilago, Valeriana officinalis