Schreckensteinioidea Konkavmalar

1 Familjer, totalt 1 arter Fotoöversikt Detaljer
En omisskännelig art med ljust gulbrun framvinge med karakteristiskt konkav framkant och med längsgående mörkbruna stråk längs framkanten, centralt och i bakre delen av vilka det centrala vidgas 3/4 ut. Larven lever på hallon och förpuppas i inuti en nätkokong.
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus