Saturniinae Påfågelspinnare

1 Genus, totalt 1 arter Fotoöversikt Detaljer
Omisskännelig. Karakteristisk stor ögonfläck på både fram- och bakvinge. Korta antenner med hos hanen bred kamtandning. Hanen mörkare och med bruna bakvingar, honans bakvingar grå.
Saturnia
Påfågelspinnare
Vingbredd: 40-75 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alchemilla, Alnus incana, Betula, Calluna vulgaris, Filipendula ulmaria, Fragaria, Malus domestica, Populus tremula, Potentilla palustris, Prunus spinosa, Quercus robur, Rhamnus, Rosa, Rubus, Salix, Sorbus aucuparia, Vaccinium