Saturniidae Påfågelspinnare

2 Underfamiljer, totalt 2 arter Fotoöversikt Detaljer
Omisskänneliga arter. Karakteristisk stor ögonfläck på både fram- och bakvinge. Korta antenner med hos hanen bred kamtandning.
Agliinae
Påfågelspinnare
Saturniinae
Påfågelspinnare
Vingbredd: 40-85 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alchemilla, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula, Calluna vulgaris, Carpinus, Corylus avellana, Fagus, Filipendula ulmaria, Fragaria, Malus domestica, Populus tremula, Potentilla palustris, Prunus spinosa, Quercus, Quercus robur, Rhamnus, Rosa, Rubus, Salix, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Vaccinium