Rhyacophiloidea

1 Familjer, totalt 4 arter Fotoöversikt Detaljer
Fyra arter som knappast går att skilja åt med säkerhet på yttre kännetecken. De har grågula breda, rundade framvingar med variabla bruna fläckar. Ljus triangel mellan mörka fläckar vid bakkanten. För gruppen karakteristisk naken fläck centralt på vingen (vid medianribbans förgrening) som dock ibland kan vara svår att se på foto. Bruna antenner med ljusa ringar, 2/3 av framvingen.
Rhyacophilidae
Rovnattsländor
Framvingelängd: 10-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: